5 Elementen: Water 5 Elementen: Metaal 5 Elementen: Aarde 5 Elementen: Vuur 5 Elementen: Hout
Hout
Yin Orgaan (Zang) Yang Orgaan (Fu) Seizoen Klimaat Zintuigen Weefsel Smaak Emotie
Lever Galblaas Lente Wind Ogen Pezen Zuur Kwaadheid

 

Denk aan een sterke hoge boom met veel wortels en takken die in staat is met alle winden mee te waaien. Eigenwijs, bazig en niet buigzaam.
Een hout mens zoekt uitdaging en een doel in het leven. Het zijn vaak harde werkers die graag de leiding nemen Ze willen nogal eens gelijk hebben en worden autoritair gevonden. Ze hebben echter moeite om zich vast te leggen en om knopen door te hakken. Een houtmens neemt graag risico. Als emoties de overhand krijgen neigen ze naar boosheid en depressie. Als reactie schreeuwen ze graag.
Houtmensen eten graag zuur, hoewel dat niet zo goed voor ze is. Typische lichamelijk klachten zijn hoofdpijn, allergie, spanning. Chronische klachten zijn vaak aan de lever gerelateerd, acute klachten aan de galblaas. Ander zwakke plekken zijn de pezen en aanhechtingen, de ogen (ze dragen vaak een bril). De kleur die hierbij hoort is groen. Houdt niet van de lente.

De 5 elementen, volgens de Chinese gezondheidsleer

De Chinese gezondheidsleer kent 5 elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Elke mens draagt verschillende elementen in zich mee, meestal 2 of 3, die samen 100% maken. Deze constitutie is persoonseigen en verandert niet. Wel kun je ervoor kiezen in je leven te werken aan de eigenschappen van de ontbrekende elementen. Als een van de elementen meer dan 60% aanwezig is noemen we deze dominant, de persoon zal dus het meest neigen naar dit dominante element. Bij een gelijke verdeling van verschillende elementen kun je tegenstrijdigheden tegenkomen waar je in je leven een weg in zult moeten vinden. De kenmerken van de elementen zeggen veel over hoe je in het leven staat, wat je sterke en zwakke punten zijn, voorkeur voor bepaalde voeding en waar je lichamelijke zwakke punten liggen. Het is daardoor een heel prettig model om jezelf en anderen beter te leren begrijpen. Volgens de Chinese gezondheidsleer ontstaan ziekten doordat emoties zich vastzetten in het lichaam. Bij elk element horen bepaalde organen.