5 Elementen: Water 5 Elementen: Metaal 5 Elementen: Aarde 5 Elementen: Vuur 5 Elementen: Hout
Metaal
Yin Orgaan (Zang) Yang Orgaan (Fu) Seizoen Klimaat Zintuigen Weefsel Smaak Emotie
Longen Dikke darm Herfst Droogte Neus Huid Scherp Verdriet

 

Denk aan een metalen schild, niet flexibel, defensief.
De metaal mens houdt van orde, regelmaat en zuiverheid. Heeft een zeer groot onderscheidingsvermogen, is spontaan en heeft een aversie tegen oneerlijkheid. De metaalmens houdt van rituelen en werkt graag voor een ander, kan goed opdrachten uitvoeren. De metaal mens verdedigt zich tegen alles en verbergt verdriet achter het schild. Als een metaal mens zijn emoties laat zien neem het dan serieus, want er is echt iets aan de hand.
De metaal mens eet graag hartig. Wees voorzichtig met melkproducten in verband met te hoge slijmproductie. Chronische klachten zijn te verwachten aan de longen, keel en amandelen. Acute problemen aan de dikke darm. Veel voorkomend zijn klachten aan neus, voorhoofdsholten en huid, zoals eczeem. Ontspanningsoefeningen zijn belangrijk voor de metaal mens. Ze zien vaak wat bleek, de bijbehorende kleur is wit. Houdt niet van herfst.

De 5 elementen, volgens de Chinese gezondheidsleer

De Chinese gezondheidsleer kent 5 elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Elke mens draagt verschillende elementen in zich mee, meestal 2 of 3, die samen 100% maken. Deze constitutie is persoonseigen en verandert niet. Wel kun je ervoor kiezen in je leven te werken aan de eigenschappen van de ontbrekende elementen. Als een van de elementen meer dan 60% aanwezig is noemen we deze dominant, de persoon zal dus het meest neigen naar dit dominante element. Bij een gelijke verdeling van verschillende elementen kun je tegenstrijdigheden tegenkomen waar je in je leven een weg in zult moeten vinden. De kenmerken van de elementen zeggen veel over hoe je in het leven staat, wat je sterke en zwakke punten zijn, voorkeur voor bepaalde voeding en waar je lichamelijke zwakke punten liggen. Het is daardoor een heel prettig model om jezelf en anderen beter te leren begrijpen. Volgens de Chinese gezondheidsleer ontstaan ziekten doordat emoties zich vastzetten in het lichaam. Bij elk element horen bepaalde organen.