5 Elementen: Water 5 Elementen: Metaal 5 Elementen: Aarde 5 Elementen: Vuur 5 Elementen: Hout
Vuur
Yin Orgaan (Zang) Yang Orgaan (Fu) Seizoen Klimaat Zintuigen Weefsel Smaak Emotie
Hart Dunne darm Zomer Hitte Tong Bloedvaten Bitter Vreugde

 

Denk aan vuur dat snel kan oplaaien maar ook op een laag pitje kan branden. Vaak druk.
Een vuur mens is mededogend en volgt graag zijn intuïtie. Heeft talent voor communicatie en zal snel de aandacht trekken. Het zijn vaak hele goede collega's. Ze houden van spanning en van een goede gevulde dag en hebben een hekel aan afscheid nemen. Bedroefdheid verstoppen ze graag achter vreugde, en ze lachen het verdriet graag weg. Ze kunnen ook spontaan op het verkeerde moment in lachen uitbarsten. Ze hebben de neiging tot overcompensatie en overdrijven. Ze zijn zeer behulpzaam en het zijn vaak gulle gevers. Ze kunnen zeer emotioneel zijn, hebben grote dromen, maar maken zelden iets af.
Ze drinken meestal veel (zwarte) koffie om het vuurtje aan te houden. Vaak branden ze hun energie snel op. Een middagdutje zou goed zijn voor de vuur mens. Denk bij lichamelijk klachten vooral aan de tong, bloedvaten en complexie. Chronische problemen zijn te verwachten aan de dunne darm. Acute problemen aan het hart. De kleur die hierbij hoort is rood. Houdt niet van de zomer.

De 5 elementen, volgens de Chinese gezondheidsleer

De Chinese gezondheidsleer kent 5 elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Elke mens draagt verschillende elementen in zich mee, meestal 2 of 3, die samen 100% maken. Deze constitutie is persoonseigen en verandert niet. Wel kun je ervoor kiezen in je leven te werken aan de eigenschappen van de ontbrekende elementen. Als een van de elementen meer dan 60% aanwezig is noemen we deze dominant, de persoon zal dus het meest neigen naar dit dominante element. Bij een gelijke verdeling van verschillende elementen kun je tegenstrijdigheden tegenkomen waar je in je leven een weg in zult moeten vinden. De kenmerken van de elementen zeggen veel over hoe je in het leven staat, wat je sterke en zwakke punten zijn, voorkeur voor bepaalde voeding en waar je lichamelijke zwakke punten liggen. Het is daardoor een heel prettig model om jezelf en anderen beter te leren begrijpen. Volgens de Chinese gezondheidsleer ontstaan ziekten doordat emoties zich vastzetten in het lichaam. Bij elk element horen bepaalde organen.