5 Elementen: Water 5 Elementen: Metaal 5 Elementen: Aarde 5 Elementen: Vuur 5 Elementen: Hout
Water
Yin Orgaan (Zang) Yang Orgaan (Fu) Seizoen Klimaat Zintuigen Weefsel Smaak Emotie
Nieren Blaas Winter Koude Oren Botten Zout Angst

 

Water stroomt rustig en maakt zich niet zo druk, maar het kan bevriezen van angst. De water mens zoekt naar waarheid en houdt van duurzaamheid. De water mens heeft een talent voor verbeelding, en kan geheime fantasieën hebben. De water mens is graag af en toe alleen en heeft er een hekel aan om blootgesteld te worden. Kan verlamd raken van angst en kan heel goed mopperen. Het is een echte denker, houdt van lezen, en heeft sterke principes. De water mens kan ook heel artistiek zijn. Bij nervositeit rent de water mens veel naar de wc. De water mens stelt vaak dingen uit.
De water mens eet graag veel zout. Chronische klachten ontstaan bij de nieren en bijnieren. Acute klachten op de blaas. Daarnaast zijn de oren, tanden, botten, haren en voortplantingsorganen gevoelig. Ook oppassen met de rug, benen en knieën. De bijbehorende kleur is blauw. Houdt niet van winter.

De 5 elementen, volgens de Chinese gezondheidsleer

De Chinese gezondheidsleer kent 5 elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Elke mens draagt verschillende elementen in zich mee, meestal 2 of 3, die samen 100% maken. Deze constitutie is persoonseigen en verandert niet. Wel kun je ervoor kiezen in je leven te werken aan de eigenschappen van de ontbrekende elementen. Als een van de elementen meer dan 60% aanwezig is noemen we deze dominant, de persoon zal dus het meest neigen naar dit dominante element. Bij een gelijke verdeling van verschillende elementen kun je tegenstrijdigheden tegenkomen waar je in je leven een weg in zult moeten vinden. De kenmerken van de elementen zeggen veel over hoe je in het leven staat, wat je sterke en zwakke punten zijn, voorkeur voor bepaalde voeding en waar je lichamelijke zwakke punten liggen. Het is daardoor een heel prettig model om jezelf en anderen beter te leren begrijpen. Volgens de Chinese gezondheidsleer ontstaan ziekten doordat emoties zich vastzetten in het lichaam. Bij elk element horen bepaalde organen.